Nieuwsupdate augustus 2021

100% verkocht

Op 31 maart jl. heeft de start verkoop van  nieuwbouwproject Prinsenland plaatsgevonden. Het animo was overweldigend! Nadat de inschrijfperiode is verlopen, zijn alle woningen toegewezen en onder optie gezet. Inmiddels zijn de optanten op gesprek geweest bij Helm & Heus Nieuwbouwmakelaars en zijn de koopovereenkomsten getekend. Wat betekent dat Prinsenland 100% verkocht is! 

Omgevingsvergunning onherroepelijk

Bestemmingsplan Prinsenland Honselersdijk is al enige tijd geleden vastgesteld. In de zomerperiode heeft gemeente Westland de omgevingsvergunning voor het nieuwbouwproject verleend. Gedurende de geldende termijnen zijn geen bezwaren ingediend. Prinsenland Ontwikkeling B.V. is dan ook verheugd te kunnen melden dat de omgevingsvergunning hiermee onherroepelijk is geworden.

Informatie omwonenden: planning, werkzaamheden en verkeersmaatregelen

Vanaf 23 augustus zijn  de eerste voorbereidende werkzaamheden in het plangebied Prinsenland gestart. Het woonhuis aan de Burgemeester Hoogenboomstraat 5 wordt afgebroken en wordt gestart met de graaf- en grondwerkzaamheden op het bouwterrein o.a. met het verzwaren van de toekomstige wegstructuur. Deze werkzaamheden duren ca. 4 weken. In deze periode zal er intensief vrachtverkeer plaatsvinden. In overleg met de gemeente Westland zijn de rijroutes en benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen in kaart gebracht en worden voorbereid. Eventuele maatregelen worden met borden ter plaatse aangegeven. Tijdens de bouwperiode zal het bouwverkeer rijden door de Burgemeester Hoogenboomstraat. Om dit veilig te laten plaatsvinden worden plaatselijk parkeerverboden aan één zijde van de straat ingesteld en wordt een stukje éénrichting tijdelijk opgeheven.

Later dit jaar starten de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden van de woningen in Prinsenland.  Aannemer Waal  gaat naar verwachting in oktober/november starten met de eerste werkzaamheden op het bouwterrein, zoals het opstellen van de bouwkeet en het boren van de bronnen voor de bodemwarmtepompen. Daarna start het heiwerk. De bouwtijd van de woningen bedraagt ca. 12 maanden. De direct omwonenden aan de bouwplaats worden door Waal voor aanvang van de bouwwerkzaamheden nog verder geïnformeerd.