Nieuwsupdate november 2021

Het bestaande woonhuis aan de Burgemeester Hoogenboomstraat is inmiddels  gesloopt. Het bouwterrein is hierdoor volledig vrij van bebouwing en gereed gemaakt voor de graaf- en grondwerkzaamheden. De toekomstige wegenstructuur is tijdelijk verzwaard en de bouwblokken zijn uitgegraven, waardoor de contouren van woningen in het plangebied steeds zichtbaarder worden.  Momenteel is de civiel aannemer bezig met het slaan van de damwand en het plaatsen van de beschoeiing in de waterkant bij de twee-onder-kapwoningen. De voorbereidende werkzaamheden bevinden zich dan ook in de laatste fase en zullen binnenkort worden afgerond.

Vervolgens zal de aannemer start met de bouwwerkzaamheden van de woningen. Naar verwachting start Waal Bouw na de jaarwisseling met het heiwerk om aansluitend de funderingen aan te leggen en de bodembronnen te boren voor de warmtepompen. Voor aanvang van de heiwerkzaamheden informeert de aannemer de direct omwonenden van het plangebied nader over de planning en nadere contactgegevens.